karta apteczna

KARTY APTECZNE – MOŻLIWOŚĆ POWIĄZANIA JEDNEJ KARTY APTECZNEJ Z WIELOMA KARTAMI W HURTOWNI

W mechanizmie kojarzenia pozycji pojawiła się możliwość powiązania jednej karty aptecznej z wieloma kartami w hurtowni. Optymalizacja odbywa się wg najlepszej ceny spośród wielu powiązanych w hurtowni pozycji.

Nowa funkcjonalność pozwala wyeliminować problemy z zamawianiem towarów oferowanych przez kilku producentów, a także ułatwia szukanie i zamawianie pozycji z importu równoległego.

 

karta apteczna

Przykład:

Duspatalin retard – preparat dostępny z importu równoległego (okno skojarzeń)

 

Jak w trakcie procesu kojarzenia stworzyć „rodzinę towarów” dla Duspatalin retard?

1 –  wybieramy pozycję z proponowanych do skojarzenia i klikamy przycisk → Dodaj do rodziny;

1a – istnieje także możliwość, aby do „rodziny towarów” dopisać pozycję z oferty hurtowni → Dodaj do rodziny z oferty

 

Utworzona „rodzina towarów” zostanie zapamiętana i w przyszłości, do zamówienia będzie wybierana pozycja najtańsza, spośród znajdujących się w „rodzinie”. Zmiana decyzji wyboru towaru najtańszego jest możliwa przy użyciu przycisku

wskaż do optymalizaji

Pojawia się on w sytuacji, gdy istnieje już „rodzina towarów”.