zarzadzanie magazynami aptek

ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI APTEK  – ZALEGACZE – PRZESUNIĘCIA MM

 

Aplikacja Zalegacze pozwala na przeprowadzenie analizy towarów niesprzedanych od ustalonego czasu w aptece. Jest to kompletne narzędzie do zarządzania magazynami aptek w sieci. Znalezione, nierotujące towary są przesuwane do punktów, w których sprzedają się regularnie. Proces ten, który w ramach systemu Abonet przeprowadzany jest błyskawicznie, pozwala na przesuwanie towarów o znacznej wartości i zredukowanie w ten sposób znacząco wydatków ponoszonych w hurtowniach. Zalegacze umożliwiają koordynatorom aptek szybkie i wygodne analizy dla każdej apteki z własnego stanowiska roboczego.

 

„Czy wiesz, że w systemie Abonet możesz zarządzać magazynami aptek w sieci?” Poznaj nasze Zalegacze.

  • Kompletne zarządzanie magazynami aptek
  • Szybka analiza własnego magazynu pod kątem towarów niesprzedanych od… (zalegaczy)
  • Błyskawiczna propozycja przesunięć towarów nierotujących do pozostałych aptek
  • Wybór najbardziej optymalnego podziału zalegaczy pomiędzy pozostałe apteki
  • Przesunięcia tworzone na podstawie pełnej informacji o sprzedaży ze wszystkich punktów
  • Gotowe listy z towarami do przesunięcia
  • Eksport do Excela
  • Operacja wychwytywania zalegaczy może być przeprowadzona wielokierunkowo – z każdej apteki do dowolnych, spośród pozostałych