SYSTEM ABONET

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Abonet Systems sp. z o.o. szanuje dane osobowe swoich kontrahentów. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane były bezpieczne i wykorzystywane z rozwagą.
 2. Jak zbieramy informacje. Dane, które zbieramy od kontrahentów to przede wszystkim dane niezbędne do zawarcia umowy i wystawiania faktur (nazwę firmy, adres, nip). Ponadto w celu sprawnej realizacji usługi i utrzymywania systemu zachowujemy imiona i nazwiska, numery telefonów oraz adresy mailowe. Na stronie internetowej jest możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych, wypełnienia ankiety, czy też zgłoszenia sugestii zmian w naszych produktach. Dane osobowe zebrane ze strony internetowej zapisujemy po to, aby skontaktować się z ich autorem w celu wyjaśnienia wątpliwości, ewentualnie dopytania o szczegóły sprawy.
 3. Spółka Abonet Systems nie udostępnia i nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych kontrahentów.
 4. Operator przetwarza (czyli przechowuje w uporządkowany sposób, aktualizuje i zmienia) dane osobowe użytkowników systemu wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi oraz prawidłowego utrzymania systemu.
 5. Nie przechowujemy danych nieaktualnych.
 6. Abonet Systems zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości do osób współpracujących z Abonet Systems podkreślając, że nie będzie tej możliwości nadużywał. Wysyłane wiadomości będą tylko i wyłącznie w sprawach, które operator uzna za ważne z punktu widzenia kontrahenta.
 7. Informacje przedstawiające nowe funkcje i możliwości systemu wysyłane są niezmiernie rzadko. Najnowsze rozwiązania prezentujemy głównie podczas wykonywania czynności serwisowych (jeśli jest ku temu czas i sposobność), na firmowej stronie internetowej oraz przy wykorzystaniu bazowego programu Kieszeń (w formie komunikatów od administratora). Wiemy i rozumiemy, że nikt nie chce być zasypywany reklamami i ofertami.
 8. Sposób komunikacji z kontrahentami  ustalamy na początku współpracy.
 9. W dowolnym momencie każdy może zażądać zmiany swoich danych lub ich usunięcia drogą mailową (biuro@abonetsystems.pl). Należy jednak pamiętać, że w formie rachunków, faktur oraz PITów musimy je przechowywać tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.
 10. Dane osobowe przechowujemy w dedykowanym oprogramowaniu typu CRM z wbudowanymi systemami zabezpieczającymi.
 11. Udostępnianie nam danych o innych osobach. Jeżeli udostępniają Państwo dane osobowe innej osoby firmie Abonet Systems sp z o.o. to odpowiadają Państwo za przestrzeganie obowiązków w zakresie uzyskania zgody od tej osoby oraz za przestrzeganie obowiązków dotyczących postępowania z uzyskanymi danymi. My ze swojej strony zapewniamy zachowanie przekazanych informacji i przechowywanie w bezpieczny sposób.
 12. Każda zmiana w niniejszej polityce prywatności nie umniejszy praw właściciela danych, w których posiadaniu jest Abonet Systems sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Abonet Systems sp. z o.o. szanuje dane osobowe swoich kontrahentów. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane były bezpieczne i wykorzystywane z rozwagą.
 2. Jak zbieramy informacje. Dane, które zbieramy od kontrahentów to przede wszystkim dane niezbędne do zawarcia umowy i wystawiania faktur (nazwę firmy, adres, nip). Ponadto w celu sprawnej realizacji usługi i utrzymywania systemu zachowujemy imiona i nazwiska, numery telefonów oraz adresy mailowe. Na stronie internetowej jest możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych, wypełnienia ankiety, czy też zgłoszenia sugestii zmian w naszych produktach. Dane osobowe zebrane ze strony internetowej zapisujemy po to, aby skontaktować się z ich autorem w celu wyjaśnienia wątpliwości, ewentualnie dopytania o szczegóły sprawy.
 3. Spółka Abonet Systems nie udostępnia i nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych kontrahentów.
 4. Operator przetwarza (czyli przechowuje w uporządkowany sposób, aktualizuje i zmienia) dane osobowe użytkowników systemu wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi oraz prawidłowego utrzymania systemu.
 5. Nie przechowujemy danych nieaktualnych.
 6. Abonet Systems zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości do osób współpracujących z Abonet Systems podkreślając, że nie będzie tej możliwości nadużywał. Wysyłane wiadomości będą tylko i wyłącznie w sprawach, które operator uzna za ważne z punktu widzenia kontrahenta.
 7. Informacje przedstawiające nowe funkcje i możliwości systemu wysyłane są niezmiernie rzadko. Najnowsze rozwiązania prezentujemy głównie podczas wykonywania czynności serwisowych (jeśli jest ku temu czas i sposobność), na firmowej stronie internetowej oraz przy wykorzystaniu bazowego programu Kieszeń (w formie komunikatów od administratora). Wiemy i rozumiemy, że nikt nie chce być zasypywany reklamami i ofertami.
 8. Sposób komunikacji z kontrahentami  ustalamy na początku współpracy.
 9. W dowolnym momencie każdy może zażądać zmiany swoich danych lub ich usunięcia drogą mailową (biuro@abonetsystems.pl). Należy jednak pamiętać, że w formie rachunków, faktur oraz PITów musimy je przechowywać tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.
 10. Dane osobowe przechowujemy w dedykowanym oprogramowaniu typu CRM z wbudowanymi systemami zabezpieczającymi.
 11. Udostępnianie nam danych o innych osobach.Jeżeli udostępniają Państwo dane osobowe innej osoby firmie Abonet Systems sp z o.o. to odpowiadają Państwo za przestrzeganie obowiązków w zakresie uzyskania zgody od tej osoby oraz za przestrzeganie obowiązków dotyczących postępowania z uzyskanymi danymi. My ze swojej strony zapewniamy zachowanie przekazanych informacji i przechowywanie w bezpieczny sposób.
 12. Każda zmiana w niniejszej polityce prywatności nie umniejszy praw właściciela danych, w których posiadaniu jest Abonet Systems sp. z o.o.