SYSTEM ABONET

+ZALEGACZE

Zaawansowany program raportujący dla sieci aptek zaprojektowany do cyklicznej, okresowej analizy całych magazynów aptek i wyłapywania tzw. Zalegaczy (towarów niesprzedanych od określonego czasu). Znalezione zalegacze w jednej z aptek są analizowane i proponowane do przesunięcia do tych punktów w sieci aptek, w których występuje ich regularna sprzedaż. Proces ten w programie Zalegacze przeprowadzany jest błyskawicznie i pozwala na przesuwanie towarów o znacznej wartości. Dobra relokacja towarów zalegających w poszczególnych punktach pozwala znacząco zredukować wydatki ponoszone w hurtowniach. Program daje możliwość wielokierunkowej analizy pomiędzy wszystkimi aptekami z poziomu jednego komputera osoby odpowiedzialnej za zarządzanie siecią aptek.

 • Szybka analiza własnego magazynu pod kątem towarów niesprzedanych od… (zalegaczy)
 • Szybka analiza własnego magazynu pod kątem towarów niesprzedanych od… (zalegaczy)
 • Błyskawiczna propozycja przesunięć towarów nierotujących do pozostałych aptek
 • Wybór najbardziej optymalnego podziału zalegaczy pomiędzy pozostałe apteki
 • Przesunięcia tworzone na podstawie pełnej informacji o sprzedaży ze wszystkich punktów
 • Gotowe listy z towarami do przesunięcia
 • Eksport do Excela
 • Operacja wychwytywania zalegaczy może być przeprowadzona wielokierunkowo pomiędzy wszystkimi aptekami
KIESZEŃ 5
ZALEGACZE
ZALEGACZE

+ZALEGACZE

Program dla sieci aptek zaprojektowany do cyklicznej, okresowej analizy całych magazynów aptek i wyłapywania tzw. Zalegaczy (towarów niesprzedanych od określonego czasu). Znalezione zalegacze w jednej z aptek są analizowane i proponowane do przesunięcia do tych punktów w sieci aptek, w których występuje ich regularna sprzedaż. Proces ten w programie Zalegacze przeprowadzany jest błyskawicznie i pozwala na przesuwanie towarów o znacznej wartości. Dobra relokacja towarów zalegających w poszczególnych punktach pozwala znacząco zredukować wydatki ponoszone w hurtowniach. Program daje możliwość wielokierunkowej analizy pomiędzy wszystkimi aptekami z poziomu 1 komputera osoby odpowiedzialnej za zarządzanie siecią aptek.

 • Szybka analiza własnego magazynu pod kątem towarów niesprzedanych od… (zalegaczy)
 • Szybka analiza własnego magazynu pod kątem towarów niesprzedanych od… (zalegaczy)
 • Błyskawiczna propozycja przesunięć towarów nierotujących do pozostałych aptek
 • Wybór najbardziej optymalnego podziału zalegaczy pomiędzy pozostałe apteki
 • Przesunięcia tworzone na podstawie pełnej informacji o sprzedaży ze wszystkich punktów
 • Gotowe listy z towarami do przesunięcia
 • Eksport do Excela
 • Operacja wychwytywania zalegaczy może być przeprowadzona wielokierunkowo pomiędzy wszystkimi aptekami
KIESZEŃ 5
ZALEGACZE
ZALEGACZE

PRODUKTY POWIĄZANE Z KIESZEŃ 5:

ZALEGACZE

KIESZEŃ 5

ZOBACZ SZCZEGÓŁY >>
KIESZEŃ 5

+ZALEGACZE

ROTACJA TOWARÓW ZALEGAJĄCYCH POMIĘDZY APTEKAMI W SIECI

ZOBACZ SZCZEGÓŁY >>
KIESZEŃ 5

+GENERATOR ZAMÓWIEŃ

AUTOMATYCZNE TWORZENIE CODZIENNYCH ZAMÓWIEŃ APTEKI

ZOBACZ SZCZEGÓŁY >>

PRODUKTY POWIĄZANE Z KIESZEŃ 5:

KIESZEŃ 5

+GENERATOR ZAMÓWIEŃ

ZOBACZ SZCZEGÓŁY >>