SYSTEM ABONET

Abonet Systems oferuje oprogramowanie dla hurtowni farmaceutycznych zapewniające kompleksową komunikację elektroniczną hurtowni z aptekami.

Serwery hurtowni współdziałają z oprogramowaniem Abonet Systems dla aptek. System Abonet w aptece to narzędzie optymalizacji zamówień wśród dostępnych w systemie hurtowni i ich elektronicznej wysyłki. Apteka – użytkownik systemu Abonet używa oprogramowania zamiennie w stosunku do innych systemów – np. KS-EWD. Uruchomienie serwera w Państwa hurtowni umożliwia udostępnienie oferty handlowej wszystkim aptekom – użytkownikom systemu Abonet – i otwiera im kanał składania zamówień w hurtowni.

Abonet Systems oferuje oprogramowanie dla hurtowni farmaceutycznych zapewniające kompleksową komunikację elektroniczną hurtowni z aptekami.

Serwery hurtowni współdziałają z oprogramowaniem Abonet Systems dla aptek. System Abonet w aptece to narzędzie optymalizacji zamówień wśród dostępnych w systemie hurtowni i ich elektronicznej wysyłki. Apteka – użytkownik systemu Abonet używa oprogramowania zamiennie w stosunku do innych systemów – np. KS-EWD. Uruchomienie serwera w Państwa hurtowni umożliwia udostępnienie oferty handlowej wszystkim aptekom – użytkownikom systemu Abonet – i otwiera im kanał składania zamówień w hurtowni.

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU ABONET DLA HURTOWNI

Serwer pocztowy – podstawowy

 • Odbiór zamówień od aptek
 • Przekazanie zamówienia do systemu sprzedaży
 • Udostępnianie i transmisja list braków i faktur do aptek
 • Udostępnianie i transmisja odmów do aptek
 • Zaawansowany system zabezpieczenia transmitowanych danych (bez przechowywania danych na FTP)

Serwer ofert indywidualnych

 • Udostępnianie i wysyłka indywidualnych ofert handlowych dla aptek
 • Udostępnianie i wysyłka promocji z systemu sprzedaży do odbiorców
 • Pełna integracja promocji systemu hurtowni
 • Optymalne zarządzanie transferem danych

SpecOfe – promocje

Oferty i zamówienia bezpośrednie:

 • Wysyłka ofert, z których apteki składają zamówienia bezpośrednio do biura hurtowni
 • Oferty mogą zawierać dowolne preparaty hurtowni, apteki przesyłają zamówienia na wybrane pozycje z oferty
 • Apteki podczas składania zamówienia mają jednoczesny podgląd na własny magazyn – wszystko odbywa się w ramach systemu zamówień apteki
 • Odbieranie, sumowanie i opracowywanie zamówień wszystkich aptek w hurtowni, obróbka w Excelu

Promocje

 • Przygotowywanie i transmisja promocji niezależnie od systemu sprzedaży hurtowni
 • Tworzenie promocji na podstawie oferty hurtowni
 • Tworzenie promocji na podstawie importu plików Excel

Monitor

 • Stały monitoring odebranych zamówień